Skip to main content

INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – TEHO SPORT

Twoje Dane przetwarzamy zgodnie z RODO!

Administratorem danych jest CUBEE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506865, NIP: 5170364092, REGON: 181031537, kontakt e-mail: kontakt@tehosport.pl.

Cel i podstawy przetwarzania:

  • zapewnienia prawidłowej realizacji usług klubu TEHO Sport, w tym także redagowanie odpowiedzi na zadane pytania (Art. 6 ust. 1. Lit. b) RODO),
  • realizacji działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, marketing bezpośredni usług Administratora lub Partnerów, informowanie drogą mailową lub telefoniczną o zmianach dotyczących Partnerów systemu z usług których można korzystać́ w związku z członkostwem w klubie TEHO Sport, aktualnych promocjach, zmianach warunków korzystania z usług, działań służących poprawie jakości świadczonych usług poprzez badanie satysfakcji; badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej, prowadzeniu badań rynku i opinii, bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostepnienia wszystkich funkcji naszej strony internetowej (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • udzielanie odpowiedzi na wiadomości i pytania kierowane w związku z działaniem klubu TEHO Sport – archiwalny, związany z nałożonymi przepisami prawa obowiązkami przechowywania dokumentacji księgowej; dowodowy, związany z ochroną i dochodzeniem ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą̨ być przekazane innym podmiotom partnerskim, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków związanych z obsługą konta (profilu) w systemie. Twoje dane osobowe mogą̨ być w wyjątkowych sytuacjach (ochrona lub dochodzenie roszczeń) udostępniane również naszym partnerom świadczącym usługi w ramach członkostwa w systemie, z których to usług skorzystasz.

Ramy czasowe przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do ochrony ewentualnych roszczeń́ i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (obowiązki przechowywania dokumentacji).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także prawo ich usunięcia z bazy, o ile nie wystąpią okoliczności, zgodnie z którymi ich usunięcie nie będzie możliwe.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w każdym przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, Udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.